Web-Development-icon.png

Застосунки Бітрікс24

Якщо вам необхідно нестандартне програмне забезпечення, звертайтеся до нас. Команда висококваліфікованих розробників запропонує вам оптимальне рішення будь-якої задачі для автоматизації ваших бізнес-процесів.


Застосунок НоваПоштаКонтроль24 для Бітрікс24    НоваПошта Контроль24 

З думкою про своїх клієнтів та з метою автоматизації їх рутинних процесів, компанія «Обліксофт» створила застосунок «НоваПошта Контроль24». Застосунок синхронізує CRM Бітрікс24 з API Нова Пошта.

Як це працює?

Номер  товаро-транспортної накладної фіксується у вашій CRM Бітрікс24. Далі CRM періодично синхронізується з АРІ Нова Пошта, отримує данні про місцеперебування товару і, на основі цих даних, переміщує угоду по стадіям від початкової до кінцевої у воронці продажів.

Застосунок «НоваПошта Контроль24» це:

  • оперативна картина воронки продажів;
  • заощаджений час менеджера, який можна використати на роботу з клієнтами;
  • виключення фактору «забудькуватості» як менеджера так і клієнта;
  • підвищення сервісу і якості обслуговування.

14 днів безкоштовного тестування Застосунку переконають Вас у його необхідності та корисності для бізнесу.

Вартість користування застосунком «НоваПошта Контроль24»:

1 місяць - 250грн.
1 рік - 2400грн.

 

Застосунок Звіт по дзвінкам для Бітрікс24    Звіт по дзвінкам 

Застосунок дозволяє сформувати звіт по дзвінкам з вашого порталу по багатьох критеріях, таких як проміжок часу в який відбулися дзвінки, їх тривалість або статус дзвінків(успішний, пропущений, відмінений тощо). Ці налаштування можуть працювати як по одному так і всі разом. Програма в своїй структурі має 3 блоки: налаштування, формування звіту і таблиця з результатами звіту.

1 місяць - 300грн. 

1 рік - 3000грн.
Пробний період - 14 днів

Застосунок Забуті клієнти для Бітрікс24    Забуті клієнти 

Застосунок дозволяє оцінити взаємодію відносин з клієнтами компанії. Він відбере ваших клієнтів, з якими не було справ протягом певного періоду.

  • для компаній з великою кількістю клієнтів;
  • для бізнесу, що побудований на регулярних продажах;
  • для контролю відповідальних менеджерів.

1 місяць - 200грн. 

1 рік - 2000грн.
Пробний період - 14 днів

Застосунок УКРПОШТА Контроль24 для Бітрікс24    УКРПОШТА Контроль24 

Автоматичне переміщення угод по воронці продажів на підставі статусів по трек-номеру УКРПОШТИ.

1 місяць - 200грн. 

1 рік - 2000грн.
Пробний період - 14 днів

Застосунок УКРПОШТА ЕН для Бітрікс24    УКРПОШТА ЕН 

За допомогою застосунку Ви маєте можливість працювати з відправленнями Укрпошти безпосередньо в Бітрікс24.

  • Додаткові знижки від Укрпошти за використання API – 10%.;
  • Збереження номеру відправлення в поле угоди;
  • Створення, друк ярлику, видалення відправлення.

Застосунок АВТОЛЮКС Контроль24 для Бітрікс24    АВТОЛЮКС Контроль24 

Автоматичне переміщення угод по воронці продажів на підставі статусів відправлень компанії АВТОЛЮКС.

1 місяць - 300грн. 

1 рік - 3000грн.
Пробний період - 14 днів

Застосунок Звіт по задачам для Бітрікс24    Звіт по задачам 

Потрібно порахувати кількість витраченого часу по завданням, або скільки часу ви відпрацювали у клієнта? Застосунок «Звіт по завданням» виведе усю необхідну інформацію як в розрізі співробітників так і в розрізі цілих відділів компанії. Особливістю звіту є:
- деталізація робіт по завданню з відповідними коментарями за необхідний період;
- формування звіту по обраній компанії з CRM;
- вибір завдань в розрізі груп.
Додатково сформований звіт можна швидко експортувати в Excel

Безкоштовно

Застосунок НоваПошта ЕН для Бітрікс24    НоваПошта ЕН 

За допомогою застосунку Ви маєте можливість працювати з ЕН Нової Пошти безпосередньо з угоди Бітрікс.
- Збереження інформації про відправника;
- Перегляд існуючих накладних;
- Створення контактів в особистому кабінеті НП з угоди Бітрікс;
- Створення ЕН;
- Редагування ЕН;
- Друк ЕН та маркування;
- Видалення ЕН;
- Збереження номеру ЕН в поле угоди;
- Вбудоване в контекстне меню угоди, верхнє меню угоди, таймлайн угоди.


1 рік - 3400грн.
1 місяць - 350грн.
Пробний період - 14 днів

Застосунок Правильні номера для Бітрікс24    Правильні номери  

За допомогою застосунку телефонні номери існуючих лідів та контактів конвертуються в міжнародний формат (+380 ХХХ ХХ ХХ). Також показуються помилкові номери, які не можливо змінити автоматично і є можливість перейти до контакта або ліда.

1 зміна номеру - 0,15 грн.
50 змін номерів для тестування

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ОФЕРТА

на використання Застосунків

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Обліксофт», код ЄДРПОУ 21054000, адреса: 36038, м. Полтава, вул. О. Гончара, 19-а, офіс 301, в особі директора – Перцюха Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Розробник», пропонує фізичним та юридичним особам (надалі – «Користувачі») отримати послуги користування Застосунками Розробника, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним і його умови є однаковими для всіх Користувачів. Беззастережне прийняття його умов вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем, для чого Розробник публікує цей Договір про таке:

 

1.     ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1.    Публічний договір (надалі – Договір) – це правочин про надання права на використання Застосунків (прикладних програм) Розробника. Він встановлює однакові для всіх Користувачів умови надання цих телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Користувачем.

1.2.    Оферта – пропозиція підприємства, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в оферті.

1.3.    Акцепт – відповідь Користувача, якому адресована оферта Розробника, про її прийняття. Акцептом вважається початок використання Застосунків Користувачем та оплата ним Послуг у розмірах, вказаних у тарифах на сайті Розробника. Згідно із законодавством, акцепт повинен бути повним і безумовним (прийняття пропозиції на інших умовах визнається іншою офертою).

1.4.    Застосунок – користувацька прикладна програмна продукція Розробника, що є результатом комп'ютерного програмування для ЕОМ (ПЗ), яка дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі Користувача.

Перелік Застосунків із зазначенням їх вартості, функціональних можливостей та строків доступу, на які надається Застосунок, наведено за адресою: http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/

1.5.    Розробник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Обліксофт», що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 21054000, адреса: 36038, м. Полтава, вул. О. Гончара, 19-а, офіс 301.

1.6.    Користувач – споживач (фізична чи юридична особа) послуг використання Застосунків Розробника, який отримує їх на умовах Договору.

1.7.    Партнер – юридична або фізична особа, яка отримала право використання Застосунків на умовах партнерського договору та уповноважена Розробником на перепродаж Застосунків Користувачам.

1.8.    Демоверсія – повний безкоштовний доступ Користувача на термін 14 календарних днів до Застосунків (http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/) для його використання з ознайомлювальною метою.

1.9.    Сайт – веб-сайт Розробника, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.obliksoft.com.ua.

1.10. Відкрита лінія – це чат з Розробником через «Бітрікс24 Network» в налаштуваннях Застосунку.

      

2.     ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ:

2.1.    Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти електронну угоду. Договір укладається шляхом надання пропозиції Розробником і прийняття її Користувачем.

2.2.    Розробник пропонує укласти цей Договір шляхом розміщення оферти в мережі Інтернет.

2.3.    Якщо користувач погоджується з офертою, він надає Розробнику відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цей Договір шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

-       використання демоверсії Застосунку;

-       оплата за використання Застосунків;

-       прийняття Користувачем умов Договору шляхом повідомлення на e-mail–адресу Розробника, вказану в цьому Договорі;

-       у випадку укладення окремої угоди на послуги користування Застосунками шляхом укладення такої угоди.

2.4.    Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Користувача дотримуватись умов Договору.

2.5.    На письмове звернення Користувача Розробник надає йому завірений печаткою один примірник письмової форму цього Договору.

2.6.    Перед початком користування Застосунками кожний Користувач зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору, текст якого розміщено на сайті http://www.obliksoft.com.ua.

2.7.    Користувач, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. Якщо Користувач не погоджується з умовами Договору, він не має права його укладати.

2.8.    Користувач, приймаючи викладені у Договорі умови та подаючи інформацію про себе, надає Розробнику згоду на обробку своїх персональних даних та право вносити їх до бази даних Розробника. Він також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Користувача, може бути використано для:

·     здійснення розсилання Користувачеві Рахунків, e-mail- та СМС-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;

·     телефонних опитувань Користувача з метою з’ясування його думки щодо якості наданих Послуг, тарифних планів тощо;

·     проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень.

2.9.    Після підписання Договору Користувач вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх персональних даних до бази Розробника.

2.10. Розробник має право в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, виклавши їх у новій редакції на сайті https://obliksoft.com.ua/b24-apps/.

 

3.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

3.1. За цим Договором Розробник надає Користувачеві право використання Застосунків за їх функціональним призначенням на умовах Договору.

3.2. У випадку придбання Користувачем платних Застосунків, умови такого придбання можуть визначатися відповідним окремим договором Користувача з Розробником або Партнером. В такому Договорі визначаються найменування та вартість Застосунків.

3.3. Деякі Застосунки, наприклад, «Звіт по завданнях», можуть надаватися безоплатно. Перелік таких Застосунків зазначається за адресою: https://obliksoft.com.ua/b24-apps/.

3.4. У такому випадку право використання Застосунку надається на необмежений строк, якщо інше не вказане у розміщеному на Сайті описі відповідного тарифу. Крім того, Розробник залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Договору за тарифом «Звіт по завданнях» без застосування до нього заходів відповідальності.

3.5. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, операція з надання Користувачеві послуг з використання Застосунків на умовах цього Договору є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ.

      

4. УМОВИ ОПЛАТИ І ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

4.1. Користувач оплачує Застосунки на умовах 100% передоплати.

4.2. Технічна підтримка для Користувача надається Розробником за допомогою відкритої лінії із Застосунку.

      

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

5.1. Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися Умов Договору.

5.2. Користувач має право розірвати Договір шляхом письмового повідомлення про це Розробника на його контактну адресу. Сплачена Користувачем вартість Застосунків у такому випадку поверненню не підлягає.

5.3. У разі порушення Користувачем умов Договору, Розробник має право в односторонньому порядку розірвати його, повідомивши про це Користувача за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання через його електронну пошту, вказану при авторизації у будь-якому із Застосунків, без наступних виплат Користувачеві будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Користувачем вартість отриманих послуг із використання Застосунків у такому випадку поверненню не підлягає.

5.4. При розірванні або іншому варіанті припинення дії цього Договору Користувач втрачає право використання Застосунків, а всі його облікові записи та Контент можуть буті видалені.

5.5. Якщо Розробник має підозри у несанкціонованому доступі до Застосунків третіх осіб, він має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ та їх використання Користувачами.

5.6. В усіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Розробник та Користувач керуються чинним законодавством України.

5.7. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають при застосуванні Договору або у зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Розробником та Користувачем підлягає розгляду, згідно з законодавством України, у відповідному суді.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

РОЗРОБНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Обліксофт».
Місцезнаходження: Україна, 36038, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 19-а, офіс 301.
Код ЄДРПОУ 21054000
http://www.obliksoft.com.ua/

E-mail: Poltava@obliksoft.com.ua