__MEDoc__white.png

M.E.Doc


Багатоканальні телефони:

M.E.Doc

Компьютерная программа «M.E.Doc» (My Electronic Document) - это Ваш лучший помощник в работе со всеми типами документов в электронном виде: налоговые накладные, акты, счета и отчеты. Это новейший программный продукт для предприятий различных сфер деятельности, независимо от системы налогообложения, созданный на основе зарекомендовавшей себя на рынке системы «M.E.Doc».

«M.E.Doc» – это:

 • максимальная автоматизация отчетности и других процессов документооборота в рамках одной программы;
 • защищенность информации благодаря шифрованию электронной цифровой подписи;
 • контроль процессов документооборота на всех этапах;
 • удобство и простота в использовании благодаря современному понятному интерфейсу;
 • экономия личного времени и сокращение расходов предприятия;
 • уверенность в соответствии бланков всем требованиям действующих нормативно-правовых актов Украины и контролирующих органов за счет своевременных обновлений программы;
 • надежность работы, обеспечиваемая командой профессиональных разработчиков и постоянной технической поддержкой;
 • возможность постоянного повышения квалификации, благодаря обучающим программам и презентациям в Вашем офисе;
 • гибкая система скидок и поощрений для постоянных пользователей.

Все документы, созданные в программе «M.E.Doc» и подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), являются оригиналами документов (Законы Украины «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22.05.2003 г. и «Об электронных документах и электронном документообороте» № 851-IV от 22.05.2003 г.).


«M.E.Doc» является надежным средством ЭЦП, что подтверждается экспертным заключением № 381 Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

«M.E.Doc» имеет модульную структуру, благодаря чему Вы сможете выбрать идеальный комплект именно для Вашего предприятия – независимо от размера и формы налогообложения.

Модуль «Електронний документообіг» - реєстрація податкових накладних в ЄРПН та обмін первинними документами з контрагентами.

Програмою «M.E.Doc» і сертифікатами електронного цифрового підпису (ЕЦП) користуються керівники і бухгалтери понад 500 тисяч підприємств в Україні. 

Чому вона користується такою популярністю?
Бо Модуль «Електронний документообіг» це:

- впевненість в автентичності документа;
- контроль процесу обміну на всіх етапах;  
- економія коштів (папір, картриджі для принтера, копіювального апарату, поштові марки та конверти, послуги кур'єра, простір для архіву);  
- підвищення ефективності бізнес-процесів;
- швидкий і ефективний пошук потрібних документів в архіві;
- простота і зручність у використанні (досить базових знань роботи з комп'ютером);
- надійність, підтверджена досвідом.

Більшість Ваших контрагентів вже впровадили електронний документообіг і користуються всіма певагами роботи з модулем. Тому, можемо впевнено стверджувати, що модуль “Електронний документообіг” це не розкіш, а сучасний і необхідний інструмент для роботи бухгалтера!

Модуль «Звітність» призначений для подачі звітності до контролюючих органів в електронному вигляді.

Разом з «M.E.Doc» Ви зможете відправити електронну звітність до:

 • Державної фіскальної служби;
 • Державної служби статистики;  
 • Пенсійного фонду  України;  
 • Державного центру  зайнятості;  
 • Фонду  соціального страхування.


Модуль «Звітність» дозволяє здійснити повний цикл роботи з документом:
  - створення;
  - заповнення;
  - перевірка;
  - імпорт звітів з систем бухгалтерського обліку;
  - підписання звітів ЕЦП;
  - відправка звітів в зашифрованому вигляді;
  - отримання квитанцій про доставку і прийняття звітів;
  - створення власних шаблонів і бланків первинних документів;
  - запит листів з контролюючих органів.  


На сьогоднішній день модуль «Звітність» за своїми функціональними можливостями не має аналогів на ринку України.  

Переваги

 • Актуальність. Модуль налічує більше 3000 бланків для всіх видів звітності, які регулярно оновлюються. Всі необхідні звіти Ви можете відправити з однієї програми і бути впевненими, що подані бланки не застаріли.  
 • Надійність. Шифрування ЕЦП дозволяє захистити документи від перегляду сторонніми особами, а передача звітів через сервер прямого з'єднання гарантує миттєву доставку до контролюючих органів.  
 • Індивідуальний підбір комплектності. У модулі «Звітність» є можливість індивідуального підбору бланків в залежності від форми і типу оподаткування компанії.  Таке налаштування істотно заощаджує час, полегшує роботу і підвищує ефективність.
 • Допомога при роботі з бланками. Зручний автоматичний помічник виключає етапи багаторазової перевірки документів.  Модуль автоматично заповнює реквізити контролюючого органу, перевіряє правильність заповнення бланка і робить автоматичний підрахунок.  Це скоротить час роботи над документами і мінімізує ризик накладення штрафів за некоректне заповнення.  
 • Контроль. Працюючи в модулі «Звітність» від «M.E.Doc» Ви можете завжди відстежити статус документа на будь-якому етапі.  

Модуль «Корпорация» – консолидация отчетности предприятий с разветвленной структурой.

Модуль «Корпорация» - это система электронного документооборота, разработанная специально для крупных предприятий и учреждений с разветвленной структурой подотчетных организаций. В модуле «Корпорация» учтены все особенности обмена документами внутри крупных предприятий и самые актуальные требования законодательства Украины.

Модуль «Корпорация» является бесспорным, признанным профессионалами, эталоном программного комплекса, который решает весь спектр задач создания, сбора, консолидации, анализа и обмена электронными документами между:

 • главным предприятием и подотчетными структурами,
 • главным предприятием / подотчетными организациями и государственными органами.

Какие возможности получает предприятие при внедрении модуля «Корпорация»?

 • автоматический прием документов (в том числе, всей необходимой отчетности) в электронном виде, подписанных ЭЦП, с помощью Интернет;
 • сохранение созданных и принятых электронных документов в едином электронном архиве;
 • подписание всех исходящих документов ЭЦП, расшифровка и проверка любого созданного и принятого файла во всех возможных разрезах (на целостность, соответствие утвержденному формату, заполнение основных реквизитов и т.п.);
 • формирование в автоматическом режиме квитанций:
  • о доставке электронного документа (ваше сообщение доставлено / не доставлено)
  • о результатах обработки электронного документа;
 • удобная и быстрая консолидация отчетов полученных от подотчетных организаций.

При обмене все документы в системе заверяются электронной цифровой подписью, которая придает им полную юридическую силу и обеспечивает их целостность и надежную защиту данных документа.

Преимущества внедрения модуля «Корпорация» на Вашем предприятии:

 • максимальное упрощение взаимодействия главного предприятия с подотчетными учреждениями;
 • усовершенствование качества обработки предоставленных электронных документов и отчетов;
 • ускорение обработки и анализа электронных документов: прозрачность движения документов, быстрый поиск документов в единой электронном архиве;
 • сокращение затрат рабочих ресурсов и времени на доставку и обработку документов;
 • отказ от приема и хранения бумажных документов, следовательно, отказ от дополнительных бумажных архивов;
 • гарантированная своевременность подачи документов
 • повышение уровня контроля над процессом сбора, приема и анализа электронных документов;
 • усиление исполнительской дисциплины благодаря глобальной автоматизации процесса подачи, рассмотрения и обработки документов;
 • прием оперативных, эффективных управленческих решений.

Защита информации в модуле «Корпорация»

Система полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины в сфере криптографической защиты информации. Подробнее.

Опыт внедрения модуль «Корпорация»

С помощью нашей системы построены прием, обработка и обмен электронными документами между субъектами хозяйствования во многих государственных учреждениях..

Инструкция по модулю «Корпорация» Просмотреть 

Модуль «Зарплата» – расчет и начисление заработной платы сотрудников, учет и управление персоналом.

«M.E.Doc Зарплата» — это модуль системы электронного документооборота

«M.E.Doc», который автоматизирует расчет и начисление заработной платы сотрудников малых и средних предприятий, а также все процессы учета и управления персоналом.

Модуль «M.E.Doc Зарплата» предоставит в Ваше распоряжение перечень типовых видов оплат, фондов и их начислений, комплекты всех необходимых отчетов, которые сформированы с учетом требований контролирующих органов.


С помощью модуля «M.E.Doc Зарплата» Вы сможете:

 • создавать и вести личные карточки сотрудников, в которых содержится вся необходимая информация о них;
 • вести расчетные листы сотрудников (с учетом одноразовых премий, доплат, отпускных, больничных);
 • рассчитывать начисления в фонды, как в целом по предприятию, так и отдельно по каждому сотруднику;
 • формировать документы для перевода выплат сотрудникам и алиментов в банки на личные счета;
 • хранить расчетные листы за текущий год и все прошедшие периоды.

При этом модуль «M.E.Doc Зарплата» автоматически:

 • рассчитывает заработную плату согласно действующему законодательству (в разрезе по отдельным подразделениям и по предприятию в целом);
 • пересчитывает заработную плату по каждому сотруднику с учетом графика его работы;
 • пересчитывает суммы удержаний и отчислений в фонды за предыдущие периоды при изменении законодательства Украины;
 • заполнять расчетные ведомости на основе данных из личных карточек и расчетных листов;
 • заполняет отчеты (1ДФ, 1ПВ, ЕСВ) на основании зарплатных данных.

Инструкция по модулю «M.E.Doc Зарплата» Просмотреть 

Модуль «Банковские счета» – автоматизация уведомлений об открытии или закрытии счетов.

Cо вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины № 426 от 02.04.2012 г. «Об утверждении Порядка представления уведомлений об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях органам государственной налоговой службы».

С 01 мая 2012 года банки Украины обязаны подавать сообщения об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в органы государственной налоговой службы в электронном виде с помощью Интернет-связи с использованием электронной цифровой подписи.

Именно для этого наши специалисты разработали специальную конфигурацию системы «M.E.Doc», которая, согласно требованиям, приведенных в разделах ІV и V вышеупомянутого Порядка:

 • обеспечит формирование и обработку файлов сообщений, квитанций и сообщений-ответов в соответствии с утвержденными форматами и требованиями ГНС Украины;
 • осуществит подписание и шифрование файлов с помощью надежного средства ЭЦП (совместного со средствами ЭЦП, используемых в органах ГНС), и отправит их в ГНС Украины посредством сети Интернет.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ «M.E.DОС БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ» поддержит работу усиленных сертификатов открытых ключей, полученных в аккредитованном центре сертификации ключей «Украина», который сотрудничает с органами ГНС Украины.

Для облегчения обмена документами с ГНС Украины программа:

 • выполнит автоматический прием квитанций и уведомлений-ответов относительно обработки сообщений об открытии / закрытии счетов;
 • представит их в удобном для просмотра виде.

По результатам Ваших отправлений в дальнейшем Вы сможете:

 • провести анализ, поиск и сортировку необходимых документов в реестре по любым необходимым реквизитам;
 • увидеть полную и актуальную картину результатов приема и обработки отправленных сообщений в ГНС Украины.


ВАЖНО:в соответствии с Порядком подачи уведомлений об открытии/закрытии счетов плательщиков налогов, отправка сообщений в ГНС Украины проводится с использованием электронной цифровой подписи. С порядком получения усиленных сертификатов ЭЦП Вы можете ознакомиться на сайте АЦСК «Украина».

Если Вас заинтересовала новая конфигурация для работы с банковскими счетами системы «M.E.Doc», мы с удовольствием проведем Вам презентацию нашего нового сервиса.

«СОТА» – WEB-сервис для подачи отчетности юридическими и физическими лицами-предпринимателями на единой системе налогообложения.

Вы хотите пользоваться проверенной программой от лидера рынка, но многообразие возможностей «M.E.Doc» превышает Ваши потребности? У нас есть для вас отличное предложение – WEB-сервис «СОТА». Это облегченная версия программы «M.E.Doc» для предприятий на любой системе налогообложения, и в первую очередь – для ФЛП и юридических лиц плательщиков единого налога.

Мы убеждены, что наше решение идеально подойдет Вам, потому что оно максимально удобно! Посмотрите ниже – и поймете, почему.

НАША ФОРМУЛА ВАШЕГО УСПЕХА

От 26 грн/месяц*

У нас самая выгодная цена на онлайн-отчетность и документооборот – всего 312 грн/год для ФЛП, 902 грн/год для юридических лиц не плательщиков НДС и 1502 – для юридических лиц на общей системе налогообложения.

Все виды сертификатов

Мы сделали отчетность и документооборот доступными каждому. Веб-сервис поддерживает работу со всеми сертификатами ЭЦП, в том числе АЦСК «Украина», MasterKey, АЦСК «ІВК», ИДД Миндоходов, причем цена является единой.

Понятно даже не бухгалтеру

Для работы в WEB-сервисе достаточно базовых знаний компьютера. «СОТА» самостоятельно формирует отчетность и книгу доходов на основе введенных данных, а интуитивно понятный интерфейс делает работу в сервисе еще более комфортной.

Результат за 30 секунд

Всего 3 элементарных шага до результата: войдите в сервис, создайте или импортируйте отчет/налоговую накладную, отправьте документ в контролирующий орган/контрагенту.

Высший уровень защиты информации

Хранение всей информации на защищенном сервере** и вход по ЭЦП гарантируют конфиденциальность Ваших данных и их сохранность, в отличие от системы хранения на основе логина и пароля.

*Цены для новых клиентов.

**Информация, которая передается с помощью сервиса «СОТА» через Интернет, хранится на сервере разработчика и надежно защищена. В отличие от стандартного защиты информации с помощью ввода логина и пароля, мы используем программный продукт «СОМ-server + криптографическое преобразование данных», который получил положительное экспертное заключение Государственной службы специальной связи и защиты информации.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматическое ведение книги доходов. Просто вносите данные о своих доходах, а WEB-сервис автоматически сформирует декларацию с приложениями. Один клик – и она в ГФС! Эта возможность открыта для всех владельцев лицензии на использование WEB-сервиса, а также для пользователей сертификатов АЦСК «Украина» в демо-версии «СОТА».

Оплата налогов онлайн. В ближайшее время список функций «СОТА» пополнится возможностью оплаты налогов онлайн с помощью банковской карты/счета. Следите за обновлениями и новостями!

ЛЕГКИЙ СТАРТ

Начать пользоваться WEB-сервисом «СОТА» можно в любой момент. Для доступа в «СОТА» необходимо иметь:

 • подключение к сети Интернет;
 • электронную цифровую подпись (любого АЦСК);
 • установленный криптопровайдер (при первом входе система предложит его установить);

Сформируйте и оплатите счет на пользование WEB-сервисом «СОТА» в зависимости от типа налогообложения Вашего предприятия – и пользуйтесь с любого компьютера в любой точке земного шара!

Системные требования:

 • операционная система: Windows 2003, Windows XP, Windows 7, Windows 8;
 • обозреватель:
  • Google Chrome,
  • Internet Explorer не ниже 9 версии,
  • Mozilla Firefox не ниже 18 версии,
  • Opera не ниже 15 версии,
  • Safari не ниже 5.1.7.

Форматы документов

Неизменно подтверждая статус лидера рынка и имидж надежного разработчика ПО для бухгалтерской отчетности, создатели «M.E.Doc» внимательно следят за соответствием форматов документов, создаваемых и передаваемых с помощью программы, официальным нормам.

Так, все регламентированные и не регламентируемые документы, в том числе налоговые накладные и расчет корректировки, отправляются контрагенту в формате, утвержденном соответствующим приказом ГФС (Наказ Міндоходів від 29.11.13 № 729 «Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання»).

Документы подписываются согласно законодательству и вкладываются в дополнительный транспортный контейнер, созданный на основе транспортного контейнера ГФС для удобства работы пользователей в программе.

Транспортный контейнер прикрепляет к документу дополнительную информацию, что позволяет пользователем «M.E.Doc» получить следующие преимущества:

 • Графическое изображение факсимильных подписей.
 • Передача квитанций о регистрации документа в ГФС с ЭЦП ГФС.
 • Передача регистрационного номера документа.
 • Возможность ведения электронного документооборота структурными подразделениями организаций.
 • Отсутствие потребности знать электронный адрес контрагента для получения им документов.

Этот контейнер в свою очередь подписывается ЭЦП отправителя, шифруется на сертификат открытого ключа шифрования контрагента и отправляется на СДО, откуда его забирает получатель. В случае работы с отрицательными расчетами корректировками получатель дополнительно подписывает своей ЭЦП полученный не изменённый документ в формате ГФС с ЭЦП отправителя.

Обратите внимание: при получении документов (налоговых накладных и расчетов корректировки) из ГФС подпись контролирующего органа накладывается поверх уже наложенной подписи отправителя. Именно эта последовательность действий гарантирует, что документ, который Вы получаете или отправляете, не изменялся и не открывался, а также имеет все необходимые подписи.

Безусловным преимуществом электронного документооборота в компьютерной программе «M.E.Doc» является не только использование актуальных форматов, утвержденных государством, но и наличие дополнительных доработок, созданных для комфорта пользователей.

Защита информации

Разработчик «M.E.Doc» понимает, как важно для Клиентов быть уверенными в том, что их информация надежно защищена и не доступна посторонним лицам. С самого первого дня работы компьютерной программы мы обеспечиваем защищенный электронный документооборот – как с контрагентами, так и с государственными органами. Мы обязуемся это делать всегда, чтобы каждый пользователь нашего программного обеспечения был убежден, что «M.E.Doc» = НАДЕЖНОСТЬ.

Для высшей степени сохранности Ваших данных в программу «M.E.Doc» встроено средство криптографической защиты «Надійний засіб електронного цифрового підпису», которое прошло государственную экспертизу в сфере криптографической защиты информации и полностью соответствует требованиям законодательства. Вы всегда можете быть уверены в юридической значимости, целостности и авторстве документа – за это отвечает технология электронной цифровой подписи (ЭЦП). «M.E.Doc» поддерживает работу с сертификатами электронной цифровой подписи большинства работающих в Украине аккредитованных центров сертификации ключей.

ЭЦП формируется и проверяется в соответствии с государственным стандартом ДСТУ 4145-2002. Формат подписанных документов соответствует требованиям приказа Министерства юстиции Украины № 1236/5/453 от 20.08.2012 г.

Конфиденциальность информации при обмене электронными документами обеспечивается их шифрованием с помощью криптографического алгоритма, утвержденного государством (ДСТУ ГОСТ 28147:2009). Формат зашифрованных сообщений соответствует требованиям приказа Государственной службы специальной связи и защиты информации № 739 від 18.12.2012 г. В соответствии с данным приказом для шифрования информации используется свой отдельный сертификат открытого ключа шифрования, который не используется для наложения электронной цифровой подписи.

Алгоритмы и форматы, реализованные в программном комплексе «Надійний засіб електронного цифрового підпису», соответствуют государственным стандартам и техническим требованиям, что подтверждается экспертным заключением Государственной службы специальной связи и защиты информации № 05/02/02-2601 от 17.07.2014 г.

СДО – наша особая разработка для Вашего комфорта

Как и все наши дополнительные разработки, сервер электронного документооборота (СДО) создавался для того, чтобы Вы получали еще больше комфорта во время работы в программе. Это специальный сервер, который служит для ускорения процесса обмена документами между пользователями программы «M.E.Doc».

Кроме этого СДО предлагает такие выгоды:

 • Аутентификация контрагента только по уникальному сочетанию полей ЕДРПОУ + код филиала.
 • Доступ к документам возможен только после входа в систему с действующим сертификатом ЭЦП.
 • Не нужно знать электронную почту контрагента.
 • Не нужно связываться с контрагентом для передачи документа.
 • Документ доставляется автоматически на приеме почты в программе.
 • При смене электронного ящика не нужно никого уведомлять, сервер самостоятельно знает, кому нужно отдать документ при запросе.

«M.E.Doc» связывается с сервером документооборота (СДО) по двум каналам связи: HTTP или e-mail. Способ работы меняется автоматически в зависимости от текущих возможностей доступа программы в сеть Internet.

Приоритетным является прямое соединение (HTTP), так как оно является гарантированным способом доставки документа. Если корреспонденция отправляется по почте, то она проходит большое количество промежуточных серверов разных владельцев, любой из них может прекратить процесс доставки (письмо может быть удалено как спам или потеряно при регламентных работах почтовых серверов).

При использовании прямого соединения программа отправителя подключается напрямую к СДО и передает туда зашифрованный документ. Отправитель получает уведомление о том, что документ отправлен, а сам документ приобретает соответствующий статус – «Отправлено», после чего «M.E.Doc» отключается от СДО. Получателю приходит уведомление, что его ожидает документ на СДО, и он забирает его с сервера в свою программу и расшифровывает на свои сертификаты ЭЦП.

Как видите, схема документооборота через СДО проста и понятна. Она упрощает процедуру доставки документа Вашему контрагенту, исключает возможность перехвата и/или расшифровки третьими лицами.

Внимание! Владельцы сервера и сотрудники компании-разработчика не имеют доступа к документам на СДО. Они могут быть расшифрованы и прочитаны только получателем, на сертификат которого эти документы были зашифрованы.

 

* - Required fields