__ACSK__white.png

Ключі ЕЦП


Багатоканальні телефони:

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) використовується юридичними та фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Це стало можливим з січня 2004 року, коли в дію вступив Закон України «Про електронний цифровий підпис», в якому чітко визначені поняття, сфери застосування і юридична сила електронного цифрового підпису. Завдяки йому електронні документи, підписані електронним цифровим підписом, отримали юридичну силу.
   

Електронний підпис - це дані в електронній формі, які приєднуються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані, і призначені для ідентифікації передплатника цих даних.

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який приєднується до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Електронний цифровий підпис може використовуватися юридичними і фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Юридична сила електронного документа, підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі паперового документа з власноручним підписом правомочної особи і печаткою.

ЕЦП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису:

  • засвідчує те, що отриманий документ надійшов від його підписала особи;
  • гарантує цілісність і захист від спотворення і внесення виправлень в підписаний документ;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитися від зобов'язань, які він взяв на себе, підписуючи цей документ.

ПЕРЕВАГИ ЕЦП

Всебічна економія ресурсів і удосконалення бізнес-процесів на підприємстві

Ведення електронного документообігу на підприємстві істотно скорочує об'єми паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням договорів, оформленням платіжних документів, а також їх пересилання. Документи можуть бути підписані ЕЦП і передані за призначенням протягом декількох секунд.

Простота і зручність у використанні

Використання ЕЦП на подив просто і доступно будь-якій людині, незалежно від рівня володіння персональним комп'ютером, освіти і роду занять.

Конфіденційність інформації

Конфіденційність інформації (неможливість доступу до неї особам, у яких немає секретного ключа) забезпечується завдяки надійним криптографічним перетворенням.

Безпека інформації

Безпека використання ЕЦП гарантується тим, що надійні засоби, які використовуються для роботи з ЕЦП, проходять експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Можливість введення електронного документообігу з державними структурами

Зручність використання одних і тих же засобів ЕЦП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами, при подачі звітності в будь-які контролюючі органи, які беруть звіти в електронному вигляді на території України.

Ведення ділових відносин на сучасному рівні

Використання ЕЦП істотно прискорює проведення будь-яких комерційних операцій і виключає необхідність додаткових зустрічей і багатогодинних переговорів.

ЗАХИЩЕНІ НОСІЇ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУtoken.JPG

Для кожного особистого ключа використовується окремий носій
Надійний захист

 Tok1.JPG Tok2.JPG     Tok3.JPG Tok4.JPG 
 від
несанкціонованого
доступу
  при генерації
секретного ключа
  при підписанні
e-документів   
  при зберіганні
цифрового підписуLogo_derj.PNG   обов'язкові для державних установ з 17.08.2017 згідно до постанови Кабінету Міністрів України №1452; 
Logo_busn.PNG   рекомендовані для захисту ЕЦП на кожному підприємстві, незалежно від форми власності.

   
 

ЗАХИЩЕНІ НОСІЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЦП

 tok_337K.jpg
695 грн

SecureToken-337М (обсяг пам'яті 36 кбайт, виконаний у вигляді флешки в пластиковому корпусі, призначений для зберігання ЕЦП); 

 tok_337M.jpg
965 грн
  SecureToken-337К (обсяг пам'яті 36 кбайт, виконаний у вигляді флешки з металевим USB роз’ємом, призначений для зберігання ЕЦП);
 tok_337F.jpg
1580 грн

SecureToken-337F (обсяг пам'яті: від 4 до 32 Гбайт, виконаний у вигляді флешки з металевим USB роз’ємом, дозволяє зберігати ЕЦП і особисті дані клієнта).НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

Кодекси України

Господарський кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р.
Цивільний кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р.

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р.
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05. 2003 р.
Закон України «Про електронний цифровий підпис» №852-IV від 22.05.2003 р.
Закон України «Про нотаріат» № 3425-XII від 02.09.1993 р.

Постанови

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» № 2503-XII від 26.06 1992 р.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» №1452 від 28.10.2004 р.

Укази

Указ Президента України «Про дипломатичний та службовий паспорти України» №153-98 від 26.02.1998 р.
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок видачі і засвідчення підприємствами, установами й організаціями копій документів, що стосуються прав громадян» №9779-Х від 04.08.1983 р.

Накази

Наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Національного стандарту України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003» №55 від 07.04.2003 р.
Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» №3 від 13.01.2005 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 50 від 10.05.2006 р.)
Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» №164 від 12.06.2007 р.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88від 24.05.1995 р.

Листи

Лист Міністерства юстиції України №19-45-1590 від 10.01.2005 р.
Регламент роботи АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»